PROJECTE

La idea és construir un conjunt d'uns 20-30 habitatges d’uns 50/60 m2, així mateix com diversos espais comuns: menjador i cuina comunitària, gimnàs, biblioteca, bugaderia, sala d’atenció sanitària, taller, piscina terapèutica, jardins, horts,..
Respecte a la forma d’adquisició i adjudicació dels habitatges utilitzarem la coneguda com a Cessió o Dret d’ús, la qual cosa significa que la Cooperativa (totes les persones que viurem allà) en serà la propietària i administradora de tot l’immoble. Cada nucli (persona o família) pagarà una quota mensual per al dret d’ús dels espais propis i col•lectius. D’aquesta manera evitarem el joc especulatiu de la compravenda, però estarà permesa l’entrada i sortida de nous socis, regulada per la llei i els estatuts de la Cooperativa.
El cost definitiu del projecte (individual i global) s’anirà definint pròximament  i d’acord a les decisions preses entre les persones sòcies.
Restem oberts a noves incorporacions. Oberts a totes les persones que estiguin interessades en el projecte i comparteixin les línies bàsiques exposades anteriorment.
Si desitgeu contactar amb nosaltres, escriviu-nos a la següent direcció:

cooperativasenior50.70@gmail.com