Ja constituïts en cooperativa, el que volem és construir uns habitatges que ens permetin dur a terme la nostra idea de comunitat. La fórmula escollida és la de cessió d’ús, i la franja d’edat aproximada pels integrants és d’entre 50 i 70 anys.

Algunes de les persones que hem iniciat aquest projecte ja estem jubilats, altres encara no, però tots entenem que amb el final de la vida laboral no s`acaba tot. Al contrari, la vida continua. Tenim molta vida per davant, moltes coses per fer, i desitgem viure aquesta nova etapa de manera activa i amb el màxim d’autonomia possible.

Pensem que per dur a terme aquest projecte hem de compartir idees i esforços, inquietuds i somnis, de forma que entre tots siguem capaços de construir el necessari per a viure i gaudir de les nostres vides amb un plantejament obert i solidari amb el nostre entorn.

El nostre ha de ser un projecte ecològic i sostenible, en l’àmbit de la cooperativa i envers la societat. Volem disposar de la màxima autosuficiència energètica al nostre abast i generar els mínims residus, reciclant tot el que sigui possible.

En aquests moments estem en negociacions avançades per obtenir el dret de superfície d’una parcel·la on construir i fer realitat el nostre somni.

La parcel·la està situada a Cerdanyola del Vallès, en l’anomenat Parc de l’Alba, i té una superfície de 1.975 m2, dels quals 600 m2 són de superfície edificable. Això permet la construcció d’un edifici de tres plantes amb un total de 27 vivendes, cada una per ser ocupada per una o dues persones.  La planta baixa i el soterrani estaran destinats a zones comunes i es disposarà d’un o dos ascensors adaptats. El terrat superior està previst que serveixi per la instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques, i el soterrani per a una instal·lació geotèrmica, així com d’aparcament. També serà comú l’espai exterior, que haurà de disposar de porxades, pati, zona enjardinada, hort...

Pel que fa als espais comuns interiors, s’han de pensar i dissenyar de manera curosa per a que es puguin aprofitar al màxim. Han de permetre disposar d’una sala d'atenció sanitària (visites mèdiques, d’infermeria, podologia, massatges...), sala de TV, biblioteca, gimnàs, taller, bugaderia i, naturalment, menjador. Alguns dels espais podran ser polivalents (per exemple el menjador per a realitzar assemblees, xerrades, trobades o festes). Caldran també dues o tres habitacions per persones en situació de dependència. I, si és possible, un habitatge buit per a circumstàncies excepcionals: visites esporàdiques d’algun familiar, espai d’acollida...

La fórmula que proposem, d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, ha de permetre evitar l’especulació. El sòl és públic, la propietària de l’edifici serà la cooperativa i els habitatges no es podran vendre ni llogar. Per ser membre cooperatiu (estem oberts a noves incorporacions) s’han de complir un requisits establerts pels Estatuts i el Reglament. Caldrà fer una aportació inicial i, si s’escau, una periòdica per completar el preu de l’habitatge, a més de les quotes que es fixin pel manteniment i els serveis. El decés d’un cooperativista suposarà la liquidació, a favor del seus hereus, de la inversió efectuada a l’inici, i això es farà amb les aportacions procedents de nous socis.